E 80/2017 rd

Statsrådets utredning: Utveckling av EMU

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Behandling StoU eller UtU
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Referens
Utskottsdokument
Referens
Referens
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum13.10.2017
FöredragandeStatsrådets kansli
Ministeriet lämnade en utredning till riksdagen.
Kompletterande skrivelse
Datum30.11.2018
Minister som svarade
Dokument
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.
 
Kompletterande skrivelse
Datum10.06.2019
Minister som svarade
Dokument
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.
 
Kompletterande skrivelse
Datum10.06.2019
Minister som svarade
Dokument
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Framtidsutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Revisionsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Finansutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till Eutori
EU/2017/0295
Hänvisning till Eutori
EU/2018/0353
Sökordvalutaunioner  ekonomisk politik  banker  skuldsättning  Europeiska unionen 
Senast publicerat 9.9.2019 14:13