Senast publicerat 20-09-2021 11:36
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 82/2021 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till Europeiska unionens förslag om exportkrediter och kolkraftverk

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Dokumentet inkommit

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum21.06.2021Ministeriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden