Senast publicerat 07-06-2021 15:16
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 83/2020 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens meddelande om strategin Från jord till bord (Farm to Fork) 20.5.2020

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Behandling StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum30.06.2020FöredragandeJord- och skogsbruksministerietMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2020/0949
Hänvisning till Eutori
EU/2019/1472
Hänvisning till Eutori
EU/2020/0954
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

livsmedelsproduktionhållbar utvecklinglivsmedelssäkerhetmathushållningmatsvinnjordbrukspolitikcirkulär ekonomiklimatförändringarväxtskyddgödselforskningsverksamhetinnovationerEuropeiska unionen