Senast publicerat 04-02-2020 16:22
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 90/2018 rd

Statsrådets utredning: Förslag till kommissionens genomförandeordning om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1998 då det gäller att förtydliga, förenhetliga, förenkla och förstärka vissa särskilda åtgärder för luftfartsskydd

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum08.11.2018FöredragandeKommunikationsministerietMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2018/0312

Sökord

luftfartflygtrafikhotbildersäkerhetsanordningarsäkerhetsutredningarEuropeiska unionen