Senast publicerat 02-06-2022 11:39
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 92/2021 rd

Statsrådets utredning: Rådets beslut om undertecknande av avtalen om luftfart mellan EU och dess medlemsstater och Republiken Armenien, Republiken Tunisien och Ukraina

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Dokumentet inkommit

Relevanta dokument

Fortsatt behandling

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum13.08.2021FöredragandeKommunikationsministerietMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2005/1411
Hänvisning till Eutori
EU/2008/1492
Hänvisning till Eutori
EU/2015/1678

Relaterat ärende

Sökord

flygtrafikinternationella överenskommelserEU-länderluftfartArmenienTunisienUkrainaEuropeiska unionen