Senast publicerat 04-07-2022 12:12
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 97/2021 rd

Statsrådets utredning: Meddelande om 55 %-paketet (”Fit for 55”): nå EU:s klimatmål 2030 för klimatneutralitet

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut om behandlingen av ärendet

Relevanta dokument

Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum03.09.2021Ministeriet lämnade en utredning till riksdagen.

Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende

12.11.2021
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2020/0785
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

klimatpolitikenergienergieffektivitetbeskattningklimatförändringarflygtrafikvägtrafiktrafikpolitikmarkanvändningskogarlantbrukutsläppshandelförnybara energikällortullarEuropeiska unionen