IP 1/2016 rd

Interpellation om nedskärningarna i högskoleutbildningen och studiestödet

Interpellation, förfarande

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBesvarats
BehandlingskedePlenum
Behandling
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Lämnats
Datum18.03.2016
Första undertecknaren
Anna-Maja  Henriksson  /sv
Ledamöterna framställde en interpellation.
Övriga undertecknare67
Framställande av interpellation
Plenum
Datum29.03.2016
I enlighet med arbetsordningen remitterade riksdagen interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras.
 
Behandling
Plenum
Datum29.03.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandling
Plenum
Datum06.04.2016
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum06.04.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandling
Plenum
Datum08.04.2016
Dokument
Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum08.04.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordhögskolor  studiestöd  utbildningspolitik  forskning  jämlikhet   
Senast publicerat 18-01-2017 13:40