Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

IP 1/2016 rd

Senast publicerat 18-01-2017 13:40
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo IP 1/2016 rd

Interpellation om nedskärningarna i högskoleutbildningen och studiestödet

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Behandling

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Interpellation Lämnats

Datum18.03.2016Första undertecknarenAnna-Maja Henriksson  /svÖvriga undertecknare67Ledamöterna framställde en interpellation.

Framställande av interpellation

29.03.2016
I enlighet med arbetsordningen remitterade riksdagen interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras.

Enda behandling

06.04.2016
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandling

08.04.2016
Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

högskolorstudiestödutbildningspolitikforskningjämlikhet