IP 1/2017 rd

Interpellation om konsekvenserna av nedskärningarna inom yrkesutbildningen och om de ökande utbildningsklyftorna

Interpellation, förfarande

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBesvarats
BehandlingskedeEnda behandling
Enda behandling
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Lämnats
Datum03.03.2017
Första undertecknaren
Ville  Niinistö  /gröna
Ledamöterna framställde en interpellation.
Övriga undertecknare57
Framställande av interpellation
Plenum
Datum07.03.2017
I enlighet med arbetsordningen remitterade riksdagen interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras.
 
Behandling
Plenum
Datum07.03.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum15.03.2017
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum15.03.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandling
Plenum
Datum17.03.2017
Dokument
Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum17.03.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordutbildningspolitik  andra stadiets utbildning  yrkesinriktad utbildning  försvagning  minskning (antal)  regionalpolitik  jämställdhet  utslagning  reformer  inlärning i arbete   
Senast publicerat 28-02-2018 11:10