IP 1/2018 rd

Interpellation om en jämlik utbildning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBesvarats
BehandlingskedeEnda behandling
Enda behandling
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Lämnats
Datum09.02.2018
Första undertecknaren
Touko  Aalto  /gröna
Ledamöterna framställde en interpellation.
Övriga undertecknare80
Framställande av interpellation
Plenum
Datum13.02.2018
I enlighet med arbetsordningen remitterade riksdagen interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras.
 
Behandling
Plenum
Datum13.02.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandling
Plenum
Datum28.02.2018
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum28.02.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandling
Plenum
Datum02.03.2018
Dokument
Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum02.03.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordutbildningspolitik  grundskolan  högskolor  jämställdhet  andra stadiets utbildning  utslagning  yrkesinriktad utbildning  familjebakgrund   
Senast publicerat 06-06-2019 11:31