Senast publicerat 06-06-2019 11:31
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo IP 1/2018 rd

Interpellation om en jämlik utbildning

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Enda behandling

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Interpellation Lämnats

Datum09.02.2018Första undertecknarenTouko Aalto  /grönaÖvriga undertecknare80Ledamöterna framställde en interpellation.

Framställande av interpellation

13.02.2018
I enlighet med arbetsordningen remitterade riksdagen interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras.

Enda behandling

28.02.2018
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandling

02.03.2018
Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

utbildningspolitikgrundskolanhögskolorjämställdhetandra stadiets utbildningutslagningyrkesinriktad utbildningfamiljebakgrund