IP 1/2019 rd

Interpellation om regeringens finans- och sysselsättningspolitik

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBesvarats
BehandlingskedeEnda behandling
Enda behandling
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Lämnats
Datum20.09.2019
Första undertecknaren
Kai  Mykkänen  /saml
Ledamöterna framställde en interpellation.
Övriga undertecknare37
Framställande av interpellation
Plenum
Datum24.09.2019
I enlighet med arbetsordningen remitterade riksdagen interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras.
 
Behandling
Plenum
Datum24.09.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandling
Plenum
Datum01.10.2019
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum01.10.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandling
Plenum
Datum04.10.2019
Dokument
Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum04.10.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordekonomisk politik  sysselsättningspolitik  statsekonomi  offentlig ekonomi  sysselsättningseffekter  statsskuld   
Senast publicerat 03-03-2020 16:01