Senast publicerat 03-03-2020 16:01
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo IP 1/2019 rd

Interpellation om regeringens finans- och sysselsättningspolitik

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Enda behandling

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Interpellation Lämnats

Datum20.09.2019Första undertecknarenKai Mykkänen  /samlÖvriga undertecknare37Ledamöterna framställde en interpellation.

Framställande av interpellation

24.09.2019
I enlighet med arbetsordningen remitterade riksdagen interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras.

Enda behandling

01.10.2019
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandling

04.10.2019
Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

ekonomisk politiksysselsättningspolitikstatsekonomioffentlig ekonomisysselsättningseffekterstatsskuld