Senast publicerat 18-08-2020 15:40
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo IP 1/2020 rd

Interpellation om regeringens asylpolitik

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Återtagits
Behandlingsskede
Återtagande

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Interpellation Lämnats

Datum11.03.2020Första undertecknarenVille Tavio  /safÖvriga undertecknare39Ledamöterna framställde en interpellation.

Framställande av interpellation

12.03.2020
I enlighet med arbetsordningen remitterade riksdagen interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras.

Återtagande

24.03.2020
Ärendet återtogs.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

asylpolitik