Senast publicerat 12-09-2022 15:15
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo IP 1/2021 rd

Interpellation om Finlands deltagande i EU:s återhämtningspaket

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Enda behandling

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Interpellation Lämnats

Datum10.02.2021Första undertecknarenJussi Halla-aho  /safÖvriga undertecknare43Ledamöterna framställde en interpellation.

Framställande av interpellation

11.02.2021
I enlighet med arbetsordningen remitterade riksdagen interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras.

Enda behandling

16.02.2021
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandling

17.02.2021
Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat.

Sambehandlade ärenden

Relaterat ärende

Sökord

fonderstimulanspolitikEU-länderskulderförbundsstateuroområdetRomfördragetoffentlig skuldsättningcoronavirussmittsamma sjukdomarEuropeiska unionen