Senast publicerat 17-05-2022 10:48
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo IP 1/2022 rd

Interpellation om bränsle- och energipriserna

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Enda behandling

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Interpellation Lämnats

Datum08.02.2022Första undertecknarenRiikka Purra  /safÖvriga undertecknare43Ledamöterna framställde en interpellation.

Framställande av interpellation

09.02.2022
I enlighet med arbetsordningen remitterade riksdagen interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras.

Enda behandling

22.02.2022
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandling

23.02.2022
Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

bränslenenergielektricitetpriser (kostnader)inflationklimatpolitikhushållskattesänkningarbeskattningenergipolitik