IP 2/2015 rd

Interpellation om konsekvenserna av regeringens beslut för pensionstagarna

Interpellation, förfarande

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBesvarats
BehandlingskedePlenum
Behandling
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Lämnats
Datum16.10.2015
Första undertecknaren
Outi  Alanko-Kahiluoto  /gröna
Ledamöterna framställde en interpellation.
Övriga undertecknare48
Framställande av interpellation
Plenum
Datum16.10.2015
I enlighet med arbetsordningen remitterade riksdagen interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras.
 
Behandling
Plenum
Datum16.10.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandling
Plenum
Datum21.10.2015
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum21.10.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandling
Plenum
Datum23.10.2015
Dokument
Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum23.10.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordpensionärer  bostadsbidrag  äldreomsorg  hälso- och sjukvård  personal   
Senast publicerat 18-01-2017 13:30