IP 2/2016 rd

Interpellation om Finlands riktning

Interpellation, förfarande

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBesvarats
BehandlingskedePlenum
Behandling
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Lämnats
Datum03.05.2016
Första undertecknaren
Antti  Rinne  /sd
Ledamöterna framställde en interpellation.
Övriga undertecknare27
Framställande av interpellation
Plenum
Datum03.05.2016
I enlighet med arbetsordningen remitterade riksdagen interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras.
 
Behandling
Plenum
Datum03.05.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandling
Plenum
Datum18.05.2016
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum18.05.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandling
Plenum
Datum20.05.2016
Dokument
Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum20.05.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordframtid  välfärdsstat  sysselsättningspolitik  demokrati  ojämlikhet  regionalpolitik  bolagisering  trafikleder  hälsovårdstjänster  lärarutbildning  företag  arbetslösa   
Senast publicerat 15-02-2017 10:00