Senast publicerat 28-02-2018 13:16
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo IP 2/2017 rd

Interpellation om regeringens social- och hälsovårdsreform

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Enda behandling

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Interpellation Lämnats

Datum24.03.2017Första undertecknarenTuula Haatainen  /sdÖvriga undertecknare70Ledamöterna framställde en interpellation.

Framställande av interpellation

24.03.2017
I enlighet med arbetsordningen remitterade riksdagen interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras.

Enda behandling

04.04.2017
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandling

05.04.2017
Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

hälsovårdstjänstersocial servicelandskap (provinser)valfrihetfolkhälsaperiodiseringjämlikhetinformationssystembolagiseringrådgivningsbyråersvenskaföretagbeskattningklienter