IP 2/2017 rd

Interpellation om regeringens social- och hälsovårdsreform

Interpellation, förfarande

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBesvarats
BehandlingskedeEnda behandling
Enda behandling
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Lämnats
Datum24.03.2017
Första undertecknaren
Tuula  Haatainen  /sd
Ledamöterna framställde en interpellation.
Övriga undertecknare70
Framställande av interpellation
Plenum
Datum24.03.2017
I enlighet med arbetsordningen remitterade riksdagen interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras.
 
Behandling
Plenum
Datum24.03.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandling
Plenum
Datum04.04.2017
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum04.04.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandling
Plenum
Datum05.04.2017
Dokument
Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum05.04.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordhälsovårdstjänster  social service  landskap (provinser)  valfrihet  folkhälsa  periodisering  jämlikhet  informationssystem  bolagisering  rådgivningsbyråer  svenska  företag  beskattning  klienter   
Senast publicerat 28-02-2018 13:16