IP 2/2018 rd

Interpellation om arbetsvillkoren för unga

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBesvarats
BehandlingskedeEnda behandling
Enda behandling
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Lämnats
Datum27.04.2018
Första undertecknaren
Antti  Lindtman  /sd
Ledamöterna framställde en interpellation.
Övriga undertecknare71
Framställande av interpellation
Plenum
Datum27.04.2018
I enlighet med arbetsordningen remitterade riksdagen interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras.
 
Behandling
Plenum
Datum27.04.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandling
Plenum
Datum08.05.2018
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum08.05.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandling
Plenum
Datum09.05.2018
Dokument
Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum09.05.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordunga arbetstagare  visstidsanställning  ställning på arbetsmarknaden  arbetsmarknaden  ojämlikhet  diskriminering  uppsägningsskydd  småföretag  utkomstskydd för arbetslösa  aktivitet   
Senast publicerat 25-06-2019 12:50