Senast publicerat 25-06-2019 12:50
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo IP 2/2018 rd

Interpellation om arbetsvillkoren för unga

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Enda behandling

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Interpellation Lämnats

Datum27.04.2018Första undertecknarenAntti Lindtman  /sdÖvriga undertecknare71Ledamöterna framställde en interpellation.

Framställande av interpellation

27.04.2018
I enlighet med arbetsordningen remitterade riksdagen interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras.

Enda behandling

08.05.2018
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandling

09.05.2018
Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

unga arbetstagarevisstidsanställningställning på arbetsmarknadenarbetsmarknadenojämlikhetdiskrimineringuppsägningsskyddsmåföretagutkomstskydd för arbetslösaaktivitet