Senast publicerat 08-04-2021 14:19
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo IP 2/2019 rd

Interpellation om ägarstyrningen, arbetsmarknadsläget och hur riksdagen informerats

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Behandling

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Interpellation Lämnats

Datum28.11.2019Första undertecknarenKai Mykkänen  /samlÖvriga undertecknare41Ledamöterna framställde en interpellation.

Framställande av interpellation

29.11.2019
I enlighet med arbetsordningen remitterade riksdagen interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras.

Enda behandling

03.12.2019
Ärendet avfört från dagordningen.

Enda behandling

04.12.2019
Ärendet slutbehandlat.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

ägarstyrningarbetsmarknadenpostkollektivavtalinformationsförmedling