Senast publicerat 31-01-2022 14:18
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo IP 2/2020 rd

Interpellation om förkastandet av regeringsprogrammets mål för ekonomin och sysselsättningen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Enda behandling

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Interpellation Lämnats

Datum18.09.2020Första undertecknarenPetteri Orpo  /samlÖvriga undertecknare72Ledamöterna framställde en interpellation.

Framställande av interpellation

22.09.2020
I enlighet med arbetsordningen remitterade riksdagen interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras.

Enda behandling

30.09.2020
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandling

02.10.2020
Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

ekonomisk politiksysselsättningspolitikcoronavirussmittsamma sjukdomarstatsskuldbeskattningregeringsprogramoffentlig ekonomikonkurrenskraft