Senast publicerat 19-05-2021 15:16
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo IP 2/2021 rd

Interpellation om de beslut som regeringen inte fattade vid halvtidsöversynen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Enda behandling

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Interpellation Lämnats

Datum05.05.2021Första undertecknarenPetteri Orpo  /samlÖvriga undertecknare41Ledamöterna framställde en interpellation.

Framställande av interpellation

06.05.2021
I enlighet med arbetsordningen remitterade riksdagen interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras.

Enda behandling

18.05.2021
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandling

19.05.2021
Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

offentlig ekonomioffentlig skuldsättningsysselsättningspolitikvälfärdsstaträttvisahållbarhetsunderskott