IP 3/2015 rd

Interpellation om följderna av regeringens trafikpolitiska mål för medborgarna och den regionala tillgängligheten

Interpellation, förfarande

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBesvarats
BehandlingskedePlenum
Behandling
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Lämnats
Datum04.11.2015
Första undertecknaren
Katja  Taimela  /sd
Ledamöterna framställde en interpellation.
Övriga undertecknare58
Framställande av interpellation
Plenum
Datum04.11.2015
I enlighet med arbetsordningen remitterade riksdagen interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras.
 
Behandling
Plenum
Datum04.11.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandling
Plenum
Datum17.11.2015
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum17.11.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandling
Plenum
Datum18.11.2015
Dokument
Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum18.11.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordtrafikpolitik  regionalpolitik  kollektivtrafik  järnvägstrafik  busstrafik  konkurrens  jämlikhet  export  turism   
Senast publicerat 18-01-2017 13:36