IP 3/2016 rd

Interpellation om krisen inom det finländska jordbruket

Interpellation, förfarande

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBesvarats
BehandlingskedePlenum
Behandling
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Lämnats
Datum03.06.2016
Första undertecknaren
Peter  Östman  /kd
Ledamöterna framställde en interpellation.
Övriga undertecknare36
Framställande av interpellation
Plenum
Datum03.06.2016
I enlighet med arbetsordningen remitterade riksdagen interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras.
 
Behandling
Plenum
Datum03.06.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandling
Plenum
Datum14.06.2016
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum14.06.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandling
Plenum
Datum15.06.2016
Dokument
Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum15.06.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordlantbruk  lantbruksföretagare  statsstöd  lån  byråkrati  produktionskostnader  export  producentpriser  priser  hållbart jordbruk   
Senast publicerat 06-03-2017 11:32