Senast publicerat 18-10-2018 14:43
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo IP 3/2017 rd

Interpellation om spårtrafiken nu och i framtiden

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Enda behandling

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Interpellation Lämnats

Datum27.09.2017Första undertecknarenHarry Wallin  /sdÖvriga undertecknare70Ledamöterna framställde en interpellation.

Framställande av interpellation

27.09.2017
I enlighet med arbetsordningen remitterade riksdagen interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras.

Enda behandling

03.10.2017
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandling

04.10.2017
Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

spårbunden trafikkonkurrensutsättningtrafikpolitikstatsbolagbolagiseringkollektivtrafikklimatskyddägarstyrningpersontrafikresenärersamhällspolitikEuropeiska unionen