IP 3/2017 rd

Interpellation om spårtrafiken nu och i framtiden

Interpellation, förfarande

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBesvarats
BehandlingskedeEnda behandling
Enda behandling
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Lämnats
Datum27.09.2017
Första undertecknaren
Harry  Wallin  /sd
Ledamöterna framställde en interpellation.
Övriga undertecknare70
Framställande av interpellation
Plenum
Datum27.09.2017
I enlighet med arbetsordningen remitterade riksdagen interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras.
 
Behandling
Plenum
Datum27.09.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandling
Plenum
Datum03.10.2017
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum03.10.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandling
Plenum
Datum04.10.2017
Dokument
Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum04.10.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordspårbunden trafik  konkurrensutsättning  trafikpolitik  statsbolag  bolagisering  kollektivtrafik  klimatskydd  ägarstyrning  persontrafik  resenärer  samhällspolitik  Europeiska unionen 
Senast publicerat 18-10-2018 14:43