Senast publicerat 30-01-2020 10:19
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo IP 3/2018 rd

Interpellation om läget i äldreomsorgen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Enda behandling

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Interpellation Lämnats

Datum01.02.2019Första undertecknarenSanna Marin  /sdÖvriga undertecknare89Ledamöterna framställde en interpellation.

Framställande av interpellation

01.02.2019
I enlighet med arbetsordningen remitterade riksdagen interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras.

Enda behandling

06.02.2019
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandling

08.02.2019
Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

äldreomsorginstitutionsvårdmedicineräldreservicepatientsäkerhetegenkontrollpersonalkvalitetövervakningsocial- och hälsovårdsreformkonkurrensutsättningsocial servicehälsovårdstjänster