IP 3/2018 rd

Interpellation om läget i äldreomsorgen

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBesvarats
BehandlingskedeEnda behandling
Enda behandling
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Lämnats
Datum01.02.2019
Första undertecknaren
Sanna  Marin  /sd
Ledamöterna framställde en interpellation.
Övriga undertecknare89
Framställande av interpellation
Plenum
Datum01.02.2019
I enlighet med arbetsordningen remitterade riksdagen interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras.
 
Behandling
Plenum
Datum01.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandling
Plenum
Datum06.02.2019
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum06.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandling
Plenum
Datum08.02.2019
Dokument
Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum08.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordäldreomsorg  institutionsvård  mediciner  äldreservice  patientsäkerhet  egenkontroll  personal  kvalitet  övervakning  social- och hälsovårdsreform  konkurrensutsättning  social service  hälsovårdstjänster   
Senast publicerat 30-01-2020 10:19