Senast publicerat 09-05-2022 13:57
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo IP 3/2021 rd

Interpellation om reformen av social- och hälsovårdstjänsterna

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Enda behandling

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Interpellation Lämnats

Datum25.05.2021Första undertecknarenAnna-Kaisa Ikonen  /samlÖvriga undertecknare79Ledamöterna framställde en interpellation.

Framställande av interpellation

25.05.2021
I enlighet med arbetsordningen remitterade riksdagen interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras.

Enda behandling

01.06.2021
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandling

02.06.2021
Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

social- och hälsovårdsreformsocial servicehälsovårdstjänsterräddningsväsenoffentlig serviceprivata tjänsteroffentlig ekonomihållbarhetsunderskottvårdköerkostnadervårdpersonalbeskattningjämlikhetregionalpolitiklagberedningbasservicekommunerområdenvälfärdsområden