IP 4/2015 rd

Interpellation om sysselsättningspolitiken

Interpellation, förfarande

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBesvarats
BehandlingskedePlenum
Behandling
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Lämnats
Datum27.11.2015
Första undertecknaren
Paavo  Arhinmäki  /vänst
Ledamöterna framställde en interpellation.
Övriga undertecknare56
Framställande av interpellation
Plenum
Datum01.12.2015
I enlighet med arbetsordningen remitterade riksdagen interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras.
 
Behandling
Plenum
Datum01.12.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum09.12.2015
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum09.12.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandling
Plenum
Datum11.12.2015
Dokument
Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum11.12.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordsysselsättningspolitik  arbetslösa  långtidsarbetslösa  jämställdhet  arbetsliv  flitfällor  visstidsanställning   
Senast publicerat 18-01-2017 13:46