Senast publicerat 28-10-2019 15:01
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo IP 4/2017 rd

Interpellation om den ökande ojämlikheten

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Enda behandling

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Interpellation Lämnats

Datum24.11.2017Första undertecknarenSuna Kymäläinen  /sdÖvriga undertecknare48Ledamöterna framställde en interpellation.

Framställande av interpellation

24.11.2017
I enlighet med arbetsordningen remitterade riksdagen interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras.

Enda behandling

07.12.2017
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandling

08.12.2017
Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

ojämlikhetsociala problemekonomisk politikvälfärdsstatinkomstskillnaderskattesänkningarsociala förmånerbasservicestuderandearbetslösabarnfamiljerpensionärerskatteunderlagsemesterpenningutbildningspolitikregionalpolitikvälfärdspolitiksocialpolitikhälsopolitik