IP 4/2017 rd

Interpellation om den ökande ojämlikheten

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBesvarats
BehandlingskedeEnda behandling
Enda behandling
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Lämnats
Datum24.11.2017
Första undertecknaren
Suna  Kymäläinen  /sd
Ledamöterna framställde en interpellation.
Övriga undertecknare48
Framställande av interpellation
Plenum
Datum24.11.2017
I enlighet med arbetsordningen remitterade riksdagen interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras.
 
Behandling
Plenum
Datum24.11.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandling
Plenum
Datum07.12.2017
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum07.12.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandling
Plenum
Datum08.12.2017
Dokument
Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum08.12.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordojämlikhet  sociala problem  ekonomisk politik  välfärdsstat  inkomstskillnader  skattesänkningar  sociala förmåner  basservice  studerande  arbetslösa  barnfamiljer  pensionärer  skatteunderlag  semesterpenning  utbildningspolitik  regionalpolitik  välfärdspolitik  socialpolitik  hälsopolitik   
Senast publicerat 28-10-2019 15:01