Senast publicerat 17-03-2022 14:45
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo IP 4/2021 rd

Interpellation om invandringspolitiken och ekonomin

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Enda behandling

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Interpellation Lämnats

Datum07.10.2021Första undertecknarenRiikka Purra  /safÖvriga undertecknare38Ledamöterna framställde en interpellation.

Framställande av interpellation

07.10.2021
I enlighet med arbetsordningen remitterade riksdagen interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras.

Enda behandling

20.10.2021
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandling

22.10.2021
Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

invandringasylsökandefamiljeåterföreningflyktingarkvoterinvandringspolitikkriserintegration hos invandrarebrottslighetarbetskraftsinvandringAfghanistanPakistanMigrationsverket