IP 5/2015 rd

Interpellation om öppenheten och korrektheten i lagberedningen under ledning av finansministern samt riksdagens rätt att få korrekt information

Interpellation, förfarande

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBesvarats
BehandlingskedePlenum
Behandling
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Lämnats
Datum04.12.2015
Första undertecknaren
Paavo  Arhinmäki  /vänst
Ledamöterna framställde en interpellation.
Övriga undertecknare26
Framställande av interpellation
Plenum
Datum08.12.2015
I enlighet med arbetsordningen remitterade riksdagen interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras.
 
Behandling
Plenum
Datum08.12.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandling
Plenum
Datum15.12.2015
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum15.12.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandling
Plenum
Datum16.12.2015
Dokument
Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum16.12.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordlagberedning  informationsförmedling  informationens gång  utlåtanden  ministrar  finansministrar  öppenhet  neutralitet  Finansministeriet  Stubb Alexander  
Senast publicerat 20-04-2017 14:28