Senast publicerat 18-03-2022 13:12
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo IP 5/2021 rd

Interpellation om Finlands beredskap för hybridpåverkan som bygger på styrning av migrationsströmmar

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Enda behandling

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Interpellation Lämnats

Datum16.11.2021Första undertecknarenRiikka Purra  /safÖvriga undertecknare78Ledamöterna framställde en interpellation.

Framställande av interpellation

17.11.2021
I enlighet med arbetsordningen remitterade riksdagen interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras.

Enda behandling

24.11.2021
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandling

26.11.2021
Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

asylsökandegränsövervakningasylpolitikgränsövergångaranfallundantagstillståndgränssäkerhetillegal invandring