LM 1/2015 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 6 § 2 mom. i förvaltningsprocesslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets statusFörkastats
BehandlingskedeBehandlingen fortgår sambehandlad
Behandlingen fortgår sambehandlad
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av 6 § 2 mom. i förvaltningsprocesslagen.
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Lämnats
Datum05.06.2015
Första undertecknaren
Kalle  Jokinen  /saml
Ledamoten väckte en lagmotion.
Remissdebatt
Plenum
Datum25.06.2015
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum25.06.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Behandlingen fortgår sambehandlad
Datum09.11.2018
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum19.02.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-51. och 53. i proposition RP 29/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget 52. i proposition RP 29/2018 rd förkastas.
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 1/2015 rd förkastas.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat11.09.2015
Behandlingen avslutad08.02.2019
+ Lagutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordförvaltningsrättslig lagskipning  myndigheter  besvärsrätt  Ändringssökande 
Senast publicerat 20.2.2019 10:28