Senast publicerat 03-09-2020 09:55
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo LM 1/2020 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 7 kap. 4 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Meddelande om ärende

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 7 kap. 4 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Lagmotion Lämnats

Datum13.02.2020Första undertecknarenSari Essayah  /kdÖvriga undertecknare4Ledamoten väckte en lagmotion.

Remissdebatt

25.02.2020
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat26.02.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

utkomstskydd för arbetslösaintegration hos invandrarearbetsmarknadsstöddagpenninginvandrarespråkkunskap