Senast publicerat 26-03-2021 16:13
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo LM 10/2021 rd

Lagmotion med förslag till lag om upphävande av 33 b § i djurskyddslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Lämnats

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om upphävande av 33 b § i djurskyddslagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Lagmotion Lämnats

Datum19.03.2021Första undertecknarenRitva Elomaa  /safÖvriga undertecknare20Ledamoten väckte en lagmotion.

Sambehandlade ärenden

Sökord

djurskyddslaktritualerreligion och religioner