Senast publicerat 30-05-2022 11:12
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo LM 10/2022 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 9 kap. 10 § i sjukförsäkringslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Meddelande om ärende

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 9 kap. 10 § i sjukförsäkringslagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Lagmotion Lämnats

Datum25.04.2022Första undertecknarenSanni Grahn-Laasonen  /samlÖvriga undertecknare7Ledamoten väckte en lagmotion.

Remissdebatt

25.05.2022
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat27.05.2022

Sambehandlade ärenden

Relaterat ärende

Sökord

sjukförsäkringföräldrapenningförvärvsarbeteförtroendeposterförtroendevaldajämlikhet