Senast publicerat 30-03-2021 15:22
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo LM 12/2021 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 69 § i inkomstskattelagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Lämnats

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 69 § i inkomstskattelagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Lagmotion Lämnats

Datum26.03.2021Första undertecknarenVille Kaunisto  /samlÖvriga undertecknare24Ledamoten väckte en lagmotion.

Sambehandlade ärenden

Sökord

inkomstskattdeltagande på distanskulturevenemangkultursedlarpersonalförmåner