Senast publicerat 12-04-2021 16:04
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo LM 13/2021 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 91 b § i läkemedelslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Lämnats

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 91 b § i läkemedelslagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Lagmotion Lämnats

Datum12.04.2021Första undertecknarenTuula Väätäinen  /sdÖvriga undertecknare9Ledamoten väckte en lagmotion.

Sambehandlade ärenden

Sökord

läkemedelsjukskötareutbildningmarknadsföringläkemedelsordinationer