Senast publicerat 12-04-2021 16:10
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo LM 14/2021 rd

Lagmotion med förslag till temporär ändring av arbetsavtalslagen, lagen om sjöarbetsavtal och 51 § i lagen om samarbete inom företag

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Lämnats

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om temporär ändring av arbetsavtalslagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om temporär ändring av lagen om sjöarbetsavtal
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om temporär ändring av 51 § i lagen om samarbete inom företag
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Lagmotion Lämnats

Datum12.04.2021Första undertecknarenKai Mykkänen  /samlÖvriga undertecknare21Ledamoten väckte en lagmotion.

Sambehandlade ärenden

Sökord

permitteringcoronavirussmittsamma sjukdomarnäringsställenarbetstagare