Senast publicerat 16-06-2022 11:12
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo LM 20/2022 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 11 kap. i strafflagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Meddelande om ärende

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 11 kap. i strafflagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Lagmotion Lämnats

Datum12.04.2022Första undertecknarenSebastian Tynkkynen  /safÖvriga undertecknare14Ledamoten väckte en lagmotion.

Remissdebatt

27.04.2022
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat29.04.2022

Sambehandlade ärenden

Relaterat ärende

Sökord

kriginternationell rättkriminalisering (straffbeläggning)soldaterfrivilligakrigsförbrytelseranfallskrigkrigsförbrytareFörenta nationernaSäkerhetsrådet