Senast publicerat 25-05-2022 14:42
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo LM 21/2022 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 2 kap. i hälso- och sjukvårdslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Meddelande om ärende

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 2 kap. i hälso- och sjukvårdslagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Lagmotion Lämnats

Datum19.04.2022Första undertecknarenVeronica Rehn-Kivi  /svÖvriga undertecknare41Ledamoten väckte en lagmotion.

Remissdebatt

24.05.2022
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat25.05.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

hälso- och sjukvårdäldreservicerådgivningsbyråer för äldreäldre