Senast publicerat 07-06-2022 12:24
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo LM 22/2022 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 6 kap. 4 § i utsökningsbalken

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Meddelande om ärende

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 6 kap. 4 § i utsökningsbalken
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Lagmotion Lämnats

Datum22.04.2022Första undertecknarenLeena Meri  /safÖvriga undertecknare1Ledamoten väckte en lagmotion.

Remissdebatt

02.06.2022
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat07.06.2022

Sambehandlade ärenden

Relaterat ärende

Sökord

utsökninggäldenäravgifterkapitalränta