Senast publicerat 20-06-2022 15:54
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo LM 23/2022 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 13 § i lagen om pension för arbetstagare

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Meddelande om ärende

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 13 § i lagen om pension för arbetstagare
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Lagmotion Lämnats

Datum22.04.2022Första undertecknarenKaisa Juuso  /safÖvriga undertecknare25Ledamoten väckte en lagmotion.

Remissdebatt

12.05.2022
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat17.05.2022

Sambehandlade ärenden

Relaterat ärende

Sökord

arbetspensionerålderspensionpensionäreräldre arbetstagare