Senast publicerat 25-05-2022 11:48
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo LM 27/2022 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 12 kap. i strafflagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Meddelande om ärende

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 12 kap. i strafflagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Lagmotion Lämnats

Datum13.05.2022Första undertecknarenSuldaan Said Ahmed  /vänstÖvriga undertecknare2Ledamoten väckte en lagmotion.

Remissdebatt

24.05.2022
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat25.05.2022

Sambehandlade ärenden

Relaterat ärende

Sökord

landsförräderibrott (juridik)hjälpareinformationsförmedlingutlandetunderrättelsetjänster