Senast publicerat 03-06-2022 12:57
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo LM 28/2022 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 1 § i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter för säkerställande av den nationella säkerheten

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Meddelande om ärende

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 1 § i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter för säkerställande av den nationella säkerheten
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Lagmotion Lämnats

Datum16.05.2022Första undertecknarenMarkku Eestilä  /samlÖvriga undertecknare6Ledamoten väckte en lagmotion.

Remissdebatt

02.06.2022
Riksdagen remitterade ärendet till försvarsutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat03.06.2022

Sambehandlade ärenden

Relaterat ärende

Sökord

landets försvarförsvarsviljaskytteskjutbanorfastigheter