LM 5/2020 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 27 § i jaktlagen

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeUpptaget för behandling i utskott
Meddelande om ärende
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av 27 § i jaktlagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Lämnats
Datum21.02.2020
Första undertecknaren
Vilhelm  Junnila  /saf
Ledamoten väckte en lagmotion.
Övriga undertecknare5
Remissdebatt
Plenum
Datum13.03.2020
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen.
 
Behandling
Plenum
Datum13.03.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Remissdebatt
Plenum
Datum19.03.2020
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum19.03.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat25.03.2020
+ Jord- och skogsbruksutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökord 
Senast publicerat 25-03-2020 12:34