Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

LM 55/2020 rd

Senast publicerat 26-11-2020 13:58
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo LM 55/2020 rd

Lagmotion med förslag till lag om upphävande av 12 a § i socialvårdslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Meddelande om ärende

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om upphävande av 12 a § i socialvårdslagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Lagmotion Lämnats

Datum20.10.2020Första undertecknarenVille Tavio  /safLedamoten väckte en lagmotion.

Remissdebatt

19.11.2020
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat26.11.2020

Sambehandlade ärenden