Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

LM 57/2020 rd

Senast publicerat 20-11-2020 14:10
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo LM 57/2020 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om kompensering av indirekta kostnader för handeln med utsläppsrätter

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Meddelande om ärende

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 3 § i lagen om kompensering av indirekta kostnader för handeln med utsläppsrätter
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Lagmotion Lämnats

Datum20.10.2020Första undertecknarenVille Tavio  /safLedamoten väckte en lagmotion.

Remissdebatt

19.11.2020
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat20.11.2020

Sambehandlade ärenden