Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

LM 59/2020 rd

Senast publicerat 20-11-2020 13:25
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo LM 59/2020 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 125 § i inkomstskattelagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Begäran om delegation

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 125 § i inkomstskattelagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Lagmotion Lämnats

Datum20.10.2020Första undertecknarenVille Tavio  /safLedamoten väckte en lagmotion.

Remissdebatt

19.11.2020
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat20.11.2020

Sambehandlade ärenden