Senast publicerat 05-03-2021 11:34
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo LM 6/2021 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av lagen om grundläggande utbildning

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Lämnats

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1  Lag om ändring av lagen om grundläggande utbildning
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Lagmotion Lämnats

Datum25.02.2021Första undertecknarenAri Koponen  /safÖvriga undertecknare100Ledamoten väckte en lagmotion.

Sambehandlade ärenden

Sökord

grundläggande utbildningrektorerbefogenheterskolmobbningpåföljderutestängning