Senast publicerat 13-01-2021 16:34
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo LM 60/2020 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 127 a och 127 b § i inkomstskattelagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Begäran om delegation

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 127 a och 127 b § i inkomstskattelagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Lagmotion Lämnats

Datum20.10.2020Första undertecknarenVille Tavio  /safLedamoten väckte en lagmotion.

Remissdebatt

19.11.2020
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat20.11.2020

Sambehandlade ärenden

Sökord

inkomstskatthushållsavdragskatteavdrag