Senast publicerat 29-08-2017 14:04
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo LM 68/2016 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av inkomstskattelagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Förkastats
Behandlingsskede
Behandlingen fortgår sambehandlad

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av inkomstskattelagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Lagmotion Lämnats

Datum13.10.2016Första undertecknarenAntero Vartia  /grönaÖvriga undertecknare10Ledamoten väckte en lagmotion.

Remissdebatt

27.10.2016
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Behandlingen fortgår sambehandlad

09.11.2016
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Andra behandlingen

09.12.2016
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 176/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 68/2016 rd förkastas.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Utskottsbehandling

Överlämnat28.10.2016
Behandlingen avslutad28.11.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

inkomstskattföretagareföretagsverksamhetskatteavdragavkastningsmåföretagpersonbolag